Ger van Elk

Beelden, Keramiek, Objecten, Sieraden en Pentekeningen

P e n t e k e n i n g e n

De weergave van onderstaande pentekeningen laat te wensen over. Er wordt  gewerkt aan een oplossing.